Home
Oferta - owoce
Oferta- warzywa
Praca
Kontakt
     Podstawowym celem Firmy Handlowej Export-Import Sebastian Onka jest stałe spełnianie potrzeb, wymagań
i oczekiwań klientów na płaszczyźnie dostaw zdrowych i bezpiecznych produktów, realizowanych dzięki właściwej organizacji pracy, dostępowi do najwyższej jakości surowców oraz zaangażowaniu odpowiednich środków finansowych.
      Aby osiągnąć ten cel, wprowadziliśmy system zarządzania jakością, oparty na systemie HACCP (Analiza Zagrożeń
i Kontrola Punktów Krytycznych) oraz wymaganiach Polskich Norm jak i norm Wspólnoty Europejskiej.
      Pracownicy przedsiębiorstwa znają naszą politykę jakościową i są w pełni świadomi swojej odpowiedzialności za jakość
i bezpieczeństwo produkowanych przez nas wyrobów.
      Dzięki wprowadzonym regułom GMP i GHP mamy pełną kontrolę nad surowcem, od momentu uprawy, poprzez zakup, proces przetwórczy, do momentu składowania, z kontrolą środków transportu włącznie. Mamy system pozwalający na pełną identyfikację produktu. Gwarantujemy wysoką higienę produkcji oraz personelu. Wszystkie produkty opuszczające zakłady są przebadane w naszych laboratoriach i posiadają stosowne atesty jakościowe. Reguły GMP, GHP i system HACCP gwarantują, że nasze produkty są bezpieczne, wolne od zanieczyszczeń chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych, są produktami naturalnymi, pozbawionymi konserwantów i dodatków przedłużających ich trwałość. Gwarantują też, że nasze wyroby zostały wyprodukowane zgodnie z prawem i spełniają wymogi polskich i wspólnotowych standardów jakości.
      System zarządzania jakością oparty na standardach ISO 9001:2000 gwarantuje wysoką, powtarzalną jakość naszych wyrobów i wpływa na poprawę procesu zarządzania firmą, zwiększając zadowolenie naszych klientów.
    Potwierdzeniem dobrze prowadzonej polityki jakości w naszej firmie jest wystawiony przez Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. certyfikatów zgodności prowadzonej produkcji ze standardem British Retail Consortium (BRC) ......

............i International Food Standard (IFS).

HOME | OWOCE | WARZYWA | ZAKŁADY | PRACA | KONTAKT | JAKOŚĆ | KONTRAKTACJA | CERTYFIKATY | DOJAZD

 
 
Home Dojazd