Home
Oferta - owoce
Oferta - warzywa
Praca
Kontakt


Dobrzyń nad Wisłą, powiat lipnowski, leży na prawym wysokim brzegu Wisły 96 m n.p.m., 23 km drogi do Włocławka i 31 km od Płocka. Położony jest w południowej części krawędzi Wysoczyzny Dobrzyńskiej, skąd rozwija się wspaniały widok na dolinę Wisły i niżej położone lesiste Kujawy. Otoczenie równinne, ciągnące się wzdłuż tej rzeki. Miasteczko liczy około 2500 mieszkańców. Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu Dobrzyń nad Wisłą odegrał niegdyś ważną rolę stolicy Ziemi Dobrzyńskiej, która tak dobrze przysłużyła się krajowi broniąc przed najazdem Prusaków, Litwinów i Krzyżaków. Najstarsze ślady pobytu człowieka wiążą się z grodziskiem zwanym "Górą Zamkową''. Miejsce to skupiało pierwszych osadników i było znacznie zaludnione, o czym świadczą odnalezione liczne kamienne grobowce z X wieku. Dobrzyń to jedno z najstarszych osiedli prasłowiańskich na Ziemi Dobrzyńskiej. Miejsce pod gród wyznaczała sama natura. Prawy wysoki brzeg Wisły przechodzący w wyraźne wzniesienie opadające stromo ku rzece, stwarzał ku temu dogodne warunki. Tę szeroką arterię wodną wykorzystał człowiek do celów komunikacyjnych a w późniejszym okresie i handlowych. Tak dogodne położenie Dobrzynia pod względem strategicznym i handlowym sprzyjało jego rozwojowi.    Miejsko-wiejska gmina Dobrzyń nad Wisłą znajduje się w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie lipnowskim. Gmina graniczy z miastem Włocławek, z gminami: Wielgie i Tłuchowo w powiecie lipnowskim, z gminami: Włocławek i Fabianki w powiecie włocławskim oraz z gminą Brudzeń Duży w powiecie płockim, w województwie mazowieckim. Siedzibą władz samorządowych gminy jest miasto Dobrzyń nad Wisłą oddalone 23 km od centrum Włocławka.
W strukturze województwa kujawsko-pomorskiego, gmina Dobrzyń nad Wisłą z obszarem 115,44 km2 należy do gmin średnich pod względem powierzchni.
Miejsko-wiejska gmina Dobrzyń nad Wisłą dzieli się na 24 sołectwa i obejmuje swymi granicami 32 miejscowości.
Położenie komunikacyjne miasta i gminy nie należy do atrakcyjnych, z uwagi na oddalenie głównych szlaków komunikacyjnych. Sieć dróg regionalnych łączy miasto z Sierpcem, Płockiem i Włocławkiem, umożliwiając pośrednio skomunikowanie się z drogami krajowymi.

Źródło: http://dobrzyn.pl/

HOME | OWOCE | WARZYWA | ZAKŁADY | PRACA | KONTAKT | JAKOŚĆ | KONTRAKTACJA | CERTYFIKATY | DOJAZD

Home